Hoe werkt iMedicate?

Met dit hulpmiddel kunt u snel berekenen hoeveel product u nodig heeft voor de behandeling van uw dieren, gebaseerd op de doseervoorschriften die op de verpakking vermeld staan.

Dit hulpmiddel, ontwikkeld door Dechra Veterinary Products, helpt u bij het berekenen van de benodigde hoeveelheid product per dag en de hoeveelheid vooroplossing die moet worden aangemaakt om het product toe te kunnen dienen.

Als u de verschillende stappen doorloopt, kunt u een aantal parameters selecteren. Aangezien product doseringen kunnen verschillen van land tot land, zijn de doseringen land specifiek. Het is echter wel  mogelijk om de taal aan te passen. Het gekozen land zal dan leidend zijn voor de land specifieke doseringen, niet de gekozen taal (indien u deze heeft aangepast).

Normaal gesproken duurt het al snel enkele minuten om de juiste hoeveelheden voor een behandeling te berekenen. Dit hulpmiddel daarentegen zal in slechts enkele seconden de berekening voor u maken en de kans op fouten minimaliseren.

Op deze manier bent u verzekerd van een correcte behandeling en voorkomt u problemen die kunnen voorkomen wanneer incorrect gedoseerd wordt, zoals onderdosering of problemen met het drinkwatersysteem.

Deze tool is beschikbaar op de website imedicate.eu  en daarnaast ook beschikbaar  als een mobiele site en als een App die kan worden gedownload naar de iPhone, Blackberry of Android-systemen. Ook kunt u snel productinformatie raadplegen en contact krijgen met Dechra medewerkers, indien nodig.

DISCLAIMER

Deze website, met inbegrip van de aangeboden diensten zijn een initiatief van het bedrijf Eurovet Animal Health BV, dat haar hoofdkantoor in Bladel, Nederland (KvK 17054289) heeft, (hierna genoemd Eurovet). De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en gebruik van de website [www.imedicate.eu] en de aangeboden diensten, waaronder de rekenhulp op de website aangeboden die ook wordt aangeboden als een App rekenhulp (hierna tezamen te noemen Rekenhulp). Door gebruik te maken van de website en rekentool, gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze voorwaarden.

Inhoud

De informatie op de website en rekentool wordt verzorgd door Eurovet. Hoewel Eurovet ernaar streeft om de informatie up-to-date te houden, geeft Eurovet geen enige vorm van garantie, uitdrukkelijk of impliciet, over de juistheid, volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten, of gerelateerde afbeeldingen op de website. Er wordt alles aan gedaan om de website en Rekenhulp goed werkend te houden. Echter, Eurovet neemt geen verantwoordelijkheid voor, en zal niet aansprakelijk zijn voor, het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website vanwege technische of andere problemen.

Rekenhulp

De Rekenhulp is een hulpmiddel voor het berekenen van de dosering van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik die worden toegediend aan dieren. Op basis van een database berekent de Rekenhulp hoeveel diergeneesmiddel benodigd is in relatie tot de gewichten en aantallen van de betrokken dieren.  Eurovet kan geen enkele garantie geven met betrekking tot de juistheid, volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid van de (informatie en berekeningen van de) Rekenhulp. De gebruiker van het diergeneesmiddel is verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste dosering en het berekenen van de juiste hoeveelheid te gebruiken product. De Rekenhulp kan alleen worden gebruikt als hulpmiddel en is geen vervanging voor het gebruik van de productspecificaties van diergeneesmiddel samen met een juiste berekening gedaan door de verantwoordelijke persoon. De productspecificaties van het diergeneesmiddel zijn altijd leidend bij het bepalen van de juiste hoeveelheid van het te gebruiken product.

Aansprakelijkheid

Eurovet wijst hierbij uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor welke schade dan ook, door welke oorzaak ook waaronder (directe of indirecte) schade, verbonden met of door het gebruik van de website en / of Rekenhulp, zoals maar niet beperkt tot eventuele onjuiste gegevens die gebruikt worden voor het maken van de berekening of verkeerde uitkomsten van de Rekenhulp, tenzij de schade het gevolg is van opzet of roekeloosheid grenzend aan opzet van de kant van Eurovet. In geen geval zal Eurovet aansprakelijk zijn voor schade die het bedrag van € 5.000, - overschrijdt.

Derden

De website kan verwijzingen bevatten in de vorm van een hyperlink, banner of button bijvoorbeeld naar websites van derden. Deze websites zijn niet onder de controle van Eurovet. We hebben geen controle over en zijn niet aansprakelijk met betrekking tot de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze sites.

Intellectuele eigendomsrechten

De rechten met betrekking tot de website en de App, waaronder die van intellectuele eigendom,rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en ander beeldmateriaal, audio- , formats, software, merknamen (inclusief domeinnamen) en ander materiaal zijn het eigendom van of in licentie gegeven aan Eurovet. Het is niet toegestaan de website of App Tool, of een deel daarvan, ter beschikking te stellen aan derden op enigerlei wijze en / of te kopiëren anders dan door downloaden en bekijken op een enkele computer en / of het printen van een hardcopy.

Privacybeleid

Eurovet respecteert en beschermt de privacy van de bezoekers van haar website. Alle persoonlijke informatie die u (automatisch) aanbiedt via de website of Rekenhulp wordt behandeld in overeenstemming met de toepasselijke Privacy wetgeving. Hoewel Eurovet borgt persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking via de beveiligde (diensten op de) website middels passende technische en organisatorische maatregelen, is Eurovet niet aansprakelijk in het geval dergelijke informatie wordt geopend, gekopieerd, openbaar gemaakt, gewijzigd of vernietigd door een schending van deze waarborgen buiten de controle van Eurovet.

Toepasselijk recht

Nederlands recht is van toepassing op deze disclaimer en het gebruik van de website en Application Tool.


[*] Door het aanvinken van dit vakje stemt u hierbij in met de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de website en / of Rekenhulp zoals voorgesteld in deze disclaimer.